Termeni și Condiții

Site-ul Invata-ma.ro este administrat de RIAdig Srl cu sediul în Str. Nicolae Labiș nr. 20, Brașov, 500171, Romania, CUI 32778753.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului Invata-ma.ro fără o notificare prealabilă. Orice modificare intră în vigoare imediat ce a fost postată pe site-ul Invata-ma.ro. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

1. Privire generală și definiții

Site-ul Invata-ma.ro, serviciile oferite prin intermediul acestuia ("Servicii") și aplicația pusa la dispozitie de Invata-ma.ro, precum și site-ul asociat Serviciilor ("Aplicația") sunt proprietate a, operate și intreținute de RIAdig Srl ("Noi"). Prin (1) folosirea sau accesarea site-ului sau Serviciilor; (2) descărcarea, accesarea, instalarea sau folosirea Aplicației; sau prin (3) plata unei terțe persoane pentru a folosi sau accesa site-ul sau Serviciile sau pentru a descărca, accesa, instala sau folosi Aplicația, implică acceptarea Termenilor și Condițiilor detaliate în continuare ("Termenii și Condițiile"). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, nici Dumneavoastră, nici o terță persoană desemnată de Dumneavoastră nu aveți dreptul de a accesa, descărca, instala, folosi, site-ul, Serviciile sau Aplicația. Având în vedere scopul acestor Termeni și Condiții, prin "Dumneavoastră" se înțelege atât părintele sau persoana care plătește pentru accesul la Servicii, cât și studentul care accesează sau utilizează Serviciile. Dacă sunteți unul din părinții sau persoanele care fac posibil accesul unui copil la Servicii, sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea în locul copilului în cazul oricăror litigii, despăgubiri, plăți sau indemnificații către Noi, care ar fi trebuit impuse copilului dacă ar fi avut vârsta legala.

Dacă altcineva plătește pentru (sau autorizează) contul Dumneavoastră pentru meditații online, sunteți de acord să printați acești Termeni și Condiții și să îi înmânați terței persoane.

2. Serviciile

Prin intermediul Serviciilor noastre, a site-ului și al Aplicației dăm posibilitatea utilizatorilor de a se conecta cu meditatori ("Meditatori") care furnizează servicii live, "unu-la-unu", pentru învățarea, instructajul, meditarea, explicarea, în cadrul unei "clase online" (sesiune de dialog cu meditatorul, meditație). Serviciile includ, fără a se limita la, realizarea potrivirii în mod automat între utilizatori și Meditatorii disponibili adecvați, facilitarea desfășurării și găzduirea meditațiilor online, colectarea și analiza feedback-ului (păreri personale) utilizatorilor.

Ca parte din Servicii, Meditatorii trec printr-un proces de verificare, atât cât este rezonabil posibil din punct de vedere comercial.

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru toate costurile asociate cu accesul la, și folosirea Serviciilor, precum și pentru obținerea și menținerea conexiunii Dumneavoastră la Internet, componentelor hardware și al oricăror alte echipamente necesare acestui acces și utilizare.

3. Obligațiile dumneavoastră la înregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite pe Invata-ma.ro, trebuie să introduceți datele Dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre Dumneavoastră.

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității contului, numelui de utilizator și al parolei, precum și pentru toate activitățile și eventualele daune asociate folosirii contului/numelui de utilizator/parolei Dumneavoastră. Ne veți notifica imediat în cazul unui acces neautorizat al contului, numelui de utilizator sau parolei Dumneavoastră. Asigurați-vă ca v-ați delogat la terminarea unei meditații. Nu suntem responsabili pentru nici o pierdere sau daună rezultate din nerespectarea de catre Dumneavoastră a cerințelor enumerate mai sus, sau din folosirea abuzivă a contului, numelui de utilizator cu sau fără cunosținta Dumneavoastră. Puteți fi făcut responsabil pentru daunele create Nouă sau altor entități prin folosirea de către altcineva a contului/numelui de utilizator/parolei Dumneavoastră.

Nu aveți dreptul să transferați contul, numele de utilizator sau parola către altcineva, precum nu aveți dreptul de a utiliza contul, numele de utilizator sau parola altcuiva fără permisiunea deținătorului de drept. În cazul în care Dumneavoastră ați autorizat sau înregistrat pe altcineva, inclusiv pe un minor, să utilizeze contul Dumneavostră, atunci sunteți responsabil pentru:

  1. conduita online a utilizatorului;
  2. controlul accesului utilizatorului la, și folosirii Serviciilor;
  3. consecințele oricărei utilizări abuzive.

Confirmați că NU veți folosi acest site sau Serviciile oferite pentru a recruta, solicita, sau contacta IN ORICE MOD meditatorii sau utilizatorii, pentru angajari, contractări sau orice întreprindere de natură comerciala.

În situația în care consideram că aceste obligații au fost încălcate, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciilor, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

4. Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului Invata-ma.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea RIAdig Srl sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul Invata-ma.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi formularul din pagina Contact.

5. Conduită, fraude, consecințe ale fraudelor

Nu aveți dreptul să folosiți Site-ul, conținutul acestuia și Serviciile pentru scopuri ilegale. Sunteți responsabil pentru cunoașterea legilor care regularizeaza utilizarea Serviciilor. Nu aveți dreptul să folosiți Site-ul sau Serviciile pentru a încărca, distribui sau publica materiale:

  1. pe care nu aveți dreptul să le faceți publice;
  2. defăimătoare, obscene, pornografice, amenințătoare sau abuzive în orice fel;
  3. care ar putea constitui sau încuraja o încălcare a legii sau a drepturilor altora.

Sunteți de acord că nu veți:

  1. afecta capacitatea altora de a accesa și folosi Serviciile;
  2. susține că reprezentați asociații, instituții sau organizații de orice fel dacă nu sunteți autorizați să susțineți o asemenea apartenență.

Înțelegeți să tratați meditatorii cu respect, să nu folosiți obscenități, amenințări sau să dezbateți subiecte de altă natură decat subiectul academic al cărui scop îl constituie meditația.

Confirmați că nu veți comunica meditatorului nici o informație personală (ca de exemplu nume de familie, adresa, telefon, adresa de email, parole sau alte informații cu ajutorul cărora meditatorul să vă poată identifica sau localiza), și nici că veți solicita informații similare din partea meditatorului. Sunteți de acord ca în cazul în care meditatorul vă solicită asemenea informații să ne raportați acest lucru fie prin telefon, fie prin email sau în scris, fie în cadrul chestionarului de la finalul meditației.

Sunteți de acord ca întreg conținutul meditației să rămână înregistrat și ințelegeți că avem dreptul (dar nu și obligația) să eliminăm conținutul (inclusiv prin blocarea unei meditații în curs) care nu este în acord cu acești Termeni și Condiții.

6. Politica de retur

Conform dispozițiilor Ordonanței nr. 130/2000, consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepția cazurilor în care părțile (consumatorul și comerciantul) au convenit altfel:

  1. contracte de furnizare de servicii a căror execuție a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare;
  2. contracte de furnizare a unor produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum și a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

Pentru orice detalii sau neclaritați vă rugăm să ne contactați folosind formularul din pagina Contact.

7. Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea serviciilor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunostință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și RIAdig Srl În cazul unor eventuale conflicte între RIAdig Srl și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

8. Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nula sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din folosirea serviciilor oferite de Invata-ma.ro.

Ultima actualizare: 15/02/2020